13 September 2006

Oracle Date Formats RR and YY

calendar
RR ve YY format belirteçlerini kullanırken dikkat etmek gerekir. Örneğin 2006 yılında 7 yıl önceki bir değeri tarihe dönüştürmek istiyorsunuz. Bunu YY formatında yaparsanız 7 yıl önce yerine 93 yıl ileriye gidersiniz. Aynı yüzyılda olmadığınız anda(1999 ile 2006 aynı yüzyılda RR formatına göre; 2006 2099 aynı yüzyılda YY formatına göre)

Bunu aşağıdaki örnekte görebilirsiniz:Connected to Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0
Connected as SYS


SQL>
SQL> select to_date('11.09.96','DD.MM.YY') date_ from dual;

DATE_
-----------
11.09.2096

SQL> select to_date('11.09.96','DD.MM.RR')date_ from dual;

DATE_
-----------
11.09.1996

SQL> select to_date('11.09.06','DD.MM.YY') date_ from dual;

DATE_
-----------
11.09.2006

SQL> select to_date('11.09.06','DD.MM.RR') date_ from dual;

DATE_
-----------
11.09.2006

SQL>

No comments: