14 September 2006

V$FIXED_VIEW_DEFINITION View

Bu view içinde Oracle içinde bulunan v$ dinamik performans view larının açıklamalarını görebilirsiniz. v$ dinamik performans view ları Oracle her start edildiğinde sıfırlanırlar. Bundan başka bir de gv$ ile başlayan view lar da bulunur. Bunlar RAC yapısında çalışan Oracle için instance bilgilerini de içerir.

SELECT * FROM v$fixed_view_definition WHERE view_name = 'V$VERSION'
--VIEW_NAME     VIEW_DEFINITION
--V$VERSION     select BANNER from GV$VERSION where inst_id = USERENV('Instance')
-----
SELECT BANNER FROM GV$VERSION WHERE inst_id = USERENV('Instance')
--
SELECT * FROM GV$VERSION
--
SELECT COUNT(*) FROM V$FIXED_VIEW_DEFINITION
--770

No comments: