13 September 2006

Processing XML Data On Oracle Database

Oracle, bir programlama dilinden beklenebilecek bütün özellikleri beraberinde getirmiştir 10G sürümü ile. Bunlardan biri de XML verileri işlemedir. XML yakın zamanlarda kullanılan bir standart haline gelmesi, dağıtık uygulamalar tarafından kullanılması, düz metinden oluşması popülaritesini arttırmaktadır. Oracle ile XML işlerken elde ettiğim en temel fonksiyonları, bu alanda bir başlangıç yapmak için inceleyebilirsiniz.


Öncelikle bir tablo oluşturalım.
create table students(id number, full_name varchar2(32));

İçine test için veri girelim.
BEGIN
INSERT INTO students VALUES (1889, 'Roberto Carlos');
INSERT INTO students VALUES (1890, 'Arsene Lupin');
COMMIT;
END;

Sorgular, içinde kullanılan fonksiyonların anlamları ve çıktıları belirtilmiştir.
--XMLAGG : Takes parameter an xmltype and aggregates
SELECT XMLELEMENT("STUDENTS", XMLAGG(XMLELEMENT("STUDENT", s.full_name)))
FROM students s
/*

    Roberto Carlos
    Arsene Lupin

*/--XMLFOREST parametre aldığı değerleri xml e dönüştürür.
SELECT XMLELEMENT("STUDENTS", XMLAGG(XMLELEMENT("STUDENT", XMLFOREST(s.ID, s.full_name))))
FROM students s
/*

    
        1889
        Roberto Carlos
    

    
        1890
        Arsene Lupin
    

*/
SELECT XMLELEMENT("student", XMLATTRIBUTES(ID AS "id"), XMLELEMENT("name", full_name))
FROM students
/*

         Roberto Carlos


         Arsene Lupin

*/


--Sub Query + function
SELECT XMLELEMENT("student", xmlattributes(TO_CHAR((SELECT SYSDATE FROM DUAL), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') AS
"xml_create_date"), XMLELEMENT("name", xmlattributes(ID AS "id"), full_name))
FROM students
/*

         Roberto Carlos


         Arsene Lupin

*/


--
SELECT XMLFOREST(id, full_name) FROM students
/*
1889
Roberto Carlos
1890
Arsene Lupin
*/

No comments: